Dosya Kurtarma

Blender kullanıcı tarafından program kullanılırken yapılan eylemlerin yanı sıra güç kesilmesi, programın çökmesi, programdan kayıt etmeden çıkılması gibi durumlarda dosya kurtarmayı da sağlar.

"User Preferences" penceresindeki "File" sekmesinin altında dosya kurtarma ile ilgili birtakım ayarlar bulunur. Bu ayarlardan bağımsız olarak açılan dosya kapatılırken her zaman otomatik olarak kaydedilir.


Bu ayarlardan "Save Versions" kısmı bir dosyanın kaç kayıtlı versiyonunun tutulacağını belirler. Burada bahsi geçen kayıtlar kullanıcı tarafından yapılan, otomatik olmayan kayıtlardır. mevcut dosya .blend uzantısı ile kaydedilir. Bir önceki kayıt .blend1, ondan bir önceki kayıt .blend2 uzantısı ile kaydedilecek ve bu böyle devam edecektir.

"Recent Files" kısmı "File Browser" penceresinde gösterilen son dosyaların adedini belirler.

"Save Preview Images" kutucuğu işaretli olursa dosyanın ön izlemesinde kullanılacak bir resim de .blend uzantılı dosyaya eklenir.

"Keep Session" kısmı işaretli olursa Blender kapatılırken dosya kaydedilir ve Blender tekrar açıldığında aynı dosya doğrudan açılır.

"Auto Save Temporary Files" kutucuğu işaretli olursa otomatik kayıt da yapılır. İki kayıt arasındaki zamanın kaç dakika olacağı ise alttaki kutudan seçilir. Bu zaman aralığı için verilebilecek minimum değer 1 maksimum değer 60 dakikadır. Kayıtlar Temp klasöründe rastgele bir isimle oluşturulur.

Kayıtlı dosyaları açma işlemi "Info" penceresindeki "File" menüsünden gerçekleştirilir. Buradaki "Recover Last Session" seçeneği en son açık olan dosyayı kurtarır. Bu dosyan quit.blend ismi ile Temp klasörüne kaydedilir. Burada dikkat edilmesi gereken Temp klasöründeki dosyaların bilgisayar yeniden başlatıldığında siliniyor olduğudur.

Yine aynı menüdeki "Recover Auto Save" seçeneği otomatik kayıtlı olan son dosyayı açar. Bu dosyayı açtıktan sonra farklı bir isimle normal bir Blender dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Otomatik kayıtların hepsi aynı dosya üzerine yapıldığından sadece son otomatik kaydı açmak mümkündür.