Gerçek Hayatta Fiyatlama

Gerçek hayatta firmalar çoğu zaman fiyat ve çıktı seviyelerini maarjinal hasılatlarını marjinal maliyetlerine eşitleyerek belirlemezler. Daha önceden de belirtildiği gibi bunu isteseler de yapamayabilirler, çünkü firmaların talep eğrilerini tahmin etmeleri çok güçtür.

Gerçek hayatta firmaların ortalama maliyetlerinin üzerine kar ekleyerek fiyatlarını belirlemeleri görülen bir şeydir. Ortalama fiyatın üzerine yapılacak ekleme belirlendikten sonra firmaların talebi fiyat ve çıktı seviyelerini belirleyecektir.


Yukarıdaki örnekte bir firmanın ortalama maliyet ve talep eğrileri gösterilmektedir. Firma ortalama maliyetinin üzerine farklı ilaveler ekleyerek fiyatını belirlemesi mümkündür. Ortalama maliyetine P1-Pc,1 kadar kar eklemek isterse şekilde görüldüğü gibi P1 fiyatına Q1 kadar satmalıdır. Örnekte gösterilen P2-Pc,2 gibi daha düşük bir karla çalışmak isterse de P2 fiyatına Q2 kadar satmalıdır. Hangisini seçeceği firmanın düşüncelerine bağlıdır.

Firmanın çıktı ve fiyat seviyesini daha iyi inceleyebilmek için firmanın arz eğrisini oluşturmak faydalı olacaktır. Firma birim başına belli bir kar koymayı hedefleyebilir ya da toplam kar miktarını belirleyip fiyatını ona göre belirleyebilir. Bu durumlara göre oluşacak arz eğrileri aşağıda gösterilmiştir.


Yukarıdaki grafikte mavi çizgi ile gösterilen eğri firmanın birim başına sabit kar hedeflediği durumdaki arz eğrisini, kırmızı çizgi firmanın sabit bir toplam kar istediği durumdaki arz eğrisini göstermektedir. Görüldüğü gibi birim başına sabit kar hedeflendiği durumdaki arz eğrisi ortalama maliyetin hedeflenen birim başına kar kadar yukarı kaydırılmış halidir. Sabit bir toplam kar hedeflendiğinde oluşan arz eğrisinde ise arz eğrisi ile ortalama maliyet eğrisi arasındaki farkın çıktı seviyesi arttıkça azaldığı görülmektedir. Bunun sebebi çıktı seviyesi arttıkça hedeflenen karın daha fazla birime bölünecek olmasıdır.

Firmanın ortalama maliyet ve hedeflerine göre arz eğrisi çıkarmak özellikle birim başına sabit kar hedeflenmediği, dolayısıyla farklı çıktı seviyelerinde farklı birim başına karlar hedeflendiği durumda fiyat ve çıktı seviyesini belirlemede önemlidir. Her iki durum için de arz eğrisi çıkarıldıktan sonra talep eğrisi ile kesiştiği noktaya bakılarak fiyat ve çıktı seviyesi belirlenebilir. Dahası arz eğrilerinin çıkarılması sayesinde talep eğrilerindeki kaymalara firmanın vereceği tepkiler de kolayca saptanabilir.
Alternatif Teoriler <<<<< Mikto İktisat >>>>> Tam Rekabette Ücretler