Semboller

HTML'de bazı karakterler dilin elemanı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bu karakterleri görüntülemek için karakter isimleri ya da bunların numaraları kullanılır. Karakter isimleri ya da numaraları şu şekilde yazılır:

&karakter_ismi;
&#karakter_numarası;

Örneğin küçüktür ve büyüktür işaretleri HTML'de etiketlerin önünde ve arkasında kullanıldığından bu karakterler yazılmak istenirse karakter ismi ya da numarası kullanılmalıdır:

< : lt (60)
> : gt (62)

Örnek olarak aşağıdaki kod incelenebilir.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Büyüktür-Küçüktür</title>
 </head>
 <body>
  <p>1&lt;2</p>
  <p>5&#60;7</p>
  <p>5&gt;4</p>
  <p>3&#62;2</p>
 </body>
</html>

Sık karşılaşılan bir başka karakter ismi de boşluk için kullanılandır. HTML yazılan yazıda ardı ardına boşluklar varsa bunu tek boşluk olacak şekilde görüntüler. Fakat özellikle boşluk bırakılmak istenirse bu karakter yerine geçecek olan isim ya da numara yazılabilir: nbsp (0160).

Aşağıdaki örnek incelenirse boşluğun nasıl bırakılabileceği anlaşılabilir:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Boşluk</title>
 </head>
 <body>
  <p>A           B</p>
  <p>A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B</p>
  <p>A&#0160;&#0160;&#0160;&#0160;&#0160;&#0160;B</p>
 </body>
</html>

& işareti de yine HTML dilinde işlevi olan bir karakter olduğu için bu karakter için de amp karakter ismi ya da 38 karakter numarası kullanılabilir.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>ve sembolü</title>
 </head>
 <body>
  <p>A&amp;B</p>
 </body>
</html>

Karakter isimleri ve numaraları sadece HTML için ayrılan karakterler için kullanılmaz. İstenirse klavye üzerinde bulunmayan karakterler de bu yolla yazılabilir. Bunlar para birimleri, matematiksel semboller, notalar ve şekiller olabilir. Altta bazı örnekler görülmektedir.

Euro sembolü: euro (8364)
Dolar sembolü: 36
Sterlin sembolü: pound (163)

Elemanıdır sembolü: isin (8712)
Elemanı değildir sembolü: notin (8713)
İntegral sembolü: int (8747)

Dörtlük nota: 9833
Sekizlik nota: 9834
Bağlı sekizlik notalar: 9835

Ay-yıldız şekli: 9770
Yin-Yang: 9775

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Semboller</title>
</head>
<body>
  <p>Euro: &euro; &#8364;</p>
  <p>Dolar: &#36;</p>
  <p>Sterlin: &pound; &#163;</p>
  <br>
  <p>Elemanıdır: &isin; &#8712;</p>
  <p>Elemanı değildir: &notin; &#8713;</p>
  <p>İntegral: &int; &#8747;</p>
  <br>
  <p>Notalar: &#9833; &#9834; &#9835;</p>
  <br>
  <p>Ay-yıldız: &#9770;</p>
  <p>Yin-Yang: &#9775;</p>
</body>
</html>Medya Olayları <<<<< HTML5 >>>>> Renkler