Medya Olayları

onloadeddata

Bir medya yüklendiğinde script çalıştırmaya yarar. Video elemanlarında bu çerçevenin yüklenmesidir.


onabort

Bir medyanın yüklenmesi iptal edildiğinde script çalıştırmaya yarar.


onloadstart

Bir medya yüklenmeye başlarken script çalıştırmaya yarar.


onprogress

Medyanın yüklenme süreci sürerken script çalıştırmaya yarar.


onloadedmetadata

Bir medyanın eni boyu gibi teknik bilgiler yüklendiğinde script çalıştırmaya yarar.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>onloaded data, onabort, onloadstart, onloadedmetadata</title>
 </head>
 <body>
  <img src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/53524685/ornek_large_photo.jpg" width="500" height="500" alt="" 
  onabort="onabort_orn()" onload="onloadeddata_orn()">
  <video width="300" height="300" onloadstart="onloadstart_orn()" onloadedmetadata="onloadedmetadata_orn()">
    <source src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/53524685/twinkle.mp4">
  </video>
  <script>
    function onabort_orn(){
      alert("Yükleme iptal edildi.");
    } 
    function onloadeddata_orn(){
      alert("Yükleme tamamlandı.");
    }
    function onloadstart_orn(){
      alert("Yükleme başladı.");
    }
    function onloadedmetadata_orn(){
      alert("Meta veri yüklendi.");
    }
  </script>
 </body>
</html>

Yukarıdaki örnek Internet Explorer'da düzgün şekilde çalışmaktadır. onabort niteliğinin çalışmasını görmek isterseniz "Esc" tuşuyla görselin yüklenmesini engelleyebilirsiniz.


oncanplay

Medya oynatılabilecek kadar yüklendiğinde script çalıştırmaya yarar.


oncanplaythrough

Medya baştan sona oynatılabilecek kadar yüklendiğinde script çalıştırmaya yarar.


onplay

Medya oynatılmaya hazır olunca script çalıştırmaya yarar.


onplaying

Medya oynatılmaya başladığında script çalıştırmaya yarar.


onpause

Medya duraklatıldığında script çalıştırmaya yarar.


onended

Medya sona erdiğinde script çalıştırmaya yarar.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>onplay, onplaying, onpause, onended</title>
 </head>
 <body>
  <video width="300" height="300" onplay="onplay_orn()" onplaying="onplaying_orn()" onpause="onpause_orn()"
         onended="onended_orn()" controls>
    <source src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/53524685/twinkle.mp4">
  </video>
  <script>
    function onplay_orn(){
      alert("Video oynatılabilir.");
    }
    function onplaying_orn(){
      alert("Video oynatılıyor.");
    }
    function onpause_orn(){
      alert("Video durduruldu.");
    }
    function onended_orn(){
      alert("Video bitti.");
    }
  </script>
 </body>
</html>

ontimeupdate 

Medyada zaman değiştiğinde script çalıştırmaya yarar.


onvolumechange

Medyanın ses seviyesi değiştirildiğinde script çalıştırmaya yarar.


oncuechange

Bir video elemanının altyazısında değişiklik olduğunda script çalıştırmaya yarar.


ondurationchange

Medya süresinde değişiklik olduğunda script çalıştırmaya yarar. Medyanın meta verisi yüklenirken de bu olay tetiklenir. Çünkü bu durumda medyanın süresi belirsizden yeni bir değere geçmiş olur.


onemptied

Beklenmeyen bir durum olur ve medya kullanılamayacak duruma gelirse script çalıştırmaya yarar.


onwaiting

Medya durduğunda ama devam etmesi beklendiğinde script çalıştırmaya yarar. Örneğin videonun tam dolmaması nedeniyle durması gibi durumlarda bu olay tetiklenir.


onratechange

Medyanın oynatma hızı değiştirildiğinde script çalıştırmaya yarar.


onseeking

Kullanıcı medyada yeni bir konuma atlamaya başladığında script çalıştırmaya yarar.


onseeked

Kullanıcı medyada yeni bir konuma atlamayı bitirdiğinde script çalıştırmaya yarar.


onstalled

Tarayıcı medya verisini yükleyemezse script çalıştırmaya yarar.


onsuspend

Tarayıcının medya yüklemesi tamamlanmadan durursa script çalıştırmaya yarar.


Yükleme ile ilgili niteliklerde olayların tetiklenme sırası aşağıdaki gibidir:

- onloadstart
- ondurationchange
- onloadedmetadata
- onloadeddata
- onprogress
- oncanplay
- oncanplaythrough