Reklam

Tekel durumunda piyasada tek bir firma vardır. Bu nedenle herhangi bir reklama gerek yoktur. Tam rekabette de tüm ürünler aynı olduğu, markalaşma olmadığı için reklamlar görülmez. Fakat eksik rekabette, yani oligopol ve tekelci rekabette şirketler reklamlara başvururlar.

Reklamların tüketiciler için yararları ve zararları vardır. Reklamlar her şeyden önce tüketiciye ürün hakkında bilgi verir. Ayrıca yeni firmaların piyasaya girmesinde de reklamlar yardımcıdır. Bir firma yeni bir piyasaya gireceğinde markasının tanıtımını reklamlarla yapabilir, böylece diğer markalara olan bağlılığı kırma şansı vardır. Reklamlar ürünün satışını arttırdığında firmalar ölçek ekonomileri sağlarlar, bu da fiyatların düşmesini sağlayabilir. Her firma reklamlarda kendi markasının özgün yönlerini vurgulayacağı için firmalar ürün geliştirmeye önem verirler.

Diğer yandan reklamlar için sayılan birçok yarar için madalyonun bir de ters yüzü vardır. Reklamlar insanlara bilgi verirken yanıltıcı da olabilir. Reklam her ne kadar yeni firmaların piyasaya girişine olanak sağlasa da tam tersi etkileri de görülebilir. Piyasaya yeni girecek olan firma reklam maliyetlerini karşılayamayabilir, halbuki piyasada yerleşik olan firmalar yüksek karları sayesinde reklam maliyetlerini karşılayabilirler ve markalarına sadakat oluşturabilirler. Reklamların maliyeti sağladığı artışın getirdiği ölçek ekonomilerini aşabilir, bu durumda reklam maliyetleri de fiyatlara yansıyacak ve ürünler daha pahalı olacaktır. Bunların dışındaki bir sorun da reklamların insanların isteğini arttırmasıdır. Bu nedenle kısıtlı kaynaklar gereğinden fazla kullanılabilir. Son olarak da reklamların insanları sıkıcı etkisinden bahsedilebilir. İnsanlar genellikle televizyonlarda, gazetelerde ve dergilerde reklam görmekten hoşlanmazlar.
Oligopol <<<<< Mikro İkisat >>>>> Fiyat Ayrımcılığı