Programlama

Temel C
      İfadeler
            Giriş
            Veri Tipleri
            Değişkenler
            Tip Niteleyiciler
            Yer Belirleyiciler
            İlk Değer Atama
            Sabitler
            İşlemler
                  Atama İşlemleri
                  Aritmetik İşlemler
                  Mantıksal ve İlişkisel İşlemler
                  Bit İşlemleri
                  Diğer İşlemler
            Tip Dönüşümü
      Komutlar
            Seçme Komutları
            İterasyon Komutları
            Sıçrama Komutları
      Diziler
      İşaretçiler
      Fonksiyonlar
      Yapılar, Birlikler, Listeler, Bit Alanları
            Yapılar
            Birlikler
            Bit Alanları
            Listeler
      Ön İşlemci Komutları
      Yorumlar
      

Standart C Kütüphanesi
      stdio.h
            Karakter Girdi/Çıktı Fonksiyonları (Konsol)
            Biçimlendirilmiş Çıktı Fonksiyonları (Konsol)
            Biçimlendirilmiş Girdi Fonksiyonları (Konsol)