Blok ve Satır İçi Elemanlar

HTML'de birçok eleman blok ya da satır içi kategorilerinden birisine dahildir. Bir elemanın blok eleman ya da satır içi eleman olmasının bazı etkileri vardır.

Blok elemanlar varsayılan olarak üst elemanının tamamını kaplayacak genişliği kullanır. Satır içi elemanlar ise sadece kendisine yeterli olan genişliktedir. Dahası satır içi elemanlara yükseklik ve genişlik değerleri de verilemez.

Blok elemanların içerisine başka blok elemanlar, satır içi elemanlar ve yazı girilebilir. Satır içi elemanların içerisinde ise sadece satır içi elemanlar ve yazılar bulunabilir, blok eleman bulunamaz.

Eğer yaslama veya konumlandırma yapılmazsa blok elemanlar kendisinden önceki elemanın altındaki satırda başlar ve kendisinden sonraki elemanın da kendi altından başlamasını sağlar. Satır içi elemanlar ise normal akışa göre konumlanır, kendinden önceki elemanın alt satırından başlamaz ve kendinden sonraki elemanların kendisiyle aynı satırda olmamasını sağlamaz.

Blok elemanlara örnekler genel olarak <p>, <div>, <form>, <figure>, <h1>-<h6>, <header> ve <nav> gibi HTML5 ile gelen yerleşim elemanları, <ol>, <ul>, <dl>, <li>, <dt> ve <pre>'dir.

Satır içi elemanlara örnekler ise <span>, <a>, <b>, <i>,  <em>, <strong>, <sub>, <sup>, <mark> ve <code> elemenlarıdır.
Renkler <<<<< HTML5