Global Nitelikler

Global nitelikler her elemanla birlikte kullanılabilir. Fakat bu her niteliğin her elemanda işe yarar bir fonksiyonu olacağı manasına gelmez.


accesskey

Bir elemana odaklanılmasını ya da belirtilen elemanın aktive edilmesini sağlar. Belirtilen tuşun nasıl kullanılacağı tarayıcı ve işletim sistemine göre değiştirmektedir. Mac işletim sistemlerinde tüm tarayıcılarda belirtilen tuş "Control+Alt+Tuş" şeklinde kullanılır. Linux ve Windows'ta ise belirtilen tuşun kullanım şekli "Alt+Tuş" şeklindedir. Bunun istisnası, belirtilen tuşu "Alt+Shift+Tuş" şeklinde kullandıran Mozilla Firefox'tur.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>accesskey</title>
</head>
<body>
<a href="http://www.google.com" accesskey="g">Google</a> |
<a href="http://www.bing.com" accesskey="b">Bing</a> |
<a href="http://www.yandex.com" accesskey="y">Yandex</a>
</body>
</html>

class

class niteliği ile bir elemana sınıf atanabilir. CSS ile biçimlendirme yapılırken aynı sınıfa sahip elemanlara aynı biçimlendirmenin uygulanması sağlanabilir.


contenteditable

Bu nitelikle bir elemanın içeriğinin değiştirilebilir olup olmadığı belirtilir. Girilebilecek iki değer vardır. true değeri içeriğin değiştirilebilir olduğunu, false değeri değiştirilemez olduğunu belirtir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>contenteditable</title>
</head>
<body>
<p contenteditable="true">Buradaki yazılanları değiştirmeyi deneyebilirsiniz.</p>
</body>
</html>

dir

Elemanın içeriğindeki yazının yönünü belirtir. Girilebilecek değerler sağdan sola için rtl, soldan sağa için ltr, yönü tarayıcının belirlemesi için auto'dur.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>dir</title>
</head>
<body>
<p dir="ltr">Bu yazı soldan sağa görüntülenmektedir.</p>
<p dir="rtl">Bu yazı sağdan sola görüntülenmektedir.</p>
</body>
</html>

hidden

Bir değere eşitlenmeden kullanılan bu nitelik kullanıldığı elemanın içeriğinin gizli olacağını belirtir. Gizli içerikler tarayıcı tarafından görüntülenmez.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>hidden</title>
</head>
<body>
<p hidden>Bu paragraf gizlidir.</p>
<p>Bu paragraf görüntülenecektir.</p>
</body>
</html>

id

Bu nitelikle elemana bir isim verilebilir.


lang

Bu nitelikle elemanın içeriğinin dili belirtilebilir. Niteliğin karşısına değer olarak dil kodu girilmelidir.


spellcheck

Bu nitelik imla denetlemesi yapılıp yapılmayacağını belirtir. true değeri imla denetiminin yapılacağını false değeri yapılmayacağını belirtir. Yazı yazılan girdi elemanlarının ve contenteditable niteliği ile değiştirilebilir olarak tanımlanmış elemanların içeriklerinde yazım denetimi yapılabilir.


style

Elemanın CSS ile biçimlendirilmesini sağlar. Değer olarak CSS özellikleri kullanılabilir, birden fazla özellik kullanılacak olursa bu özellikler birbirinden noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>style</title>
</head>
<body>
<p style="color:white;background-color:black">Bu paragraf biçimlendirilmiştir.</p>
</body>
</html>

tabindex

Bu niteliğin karşısına girilen sayılarla elemanlara bir sıralama verilir. TAB tuşu ile gezinme yapılırken elemanlardan bu sıra ile geçilir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>tabindex</title>
</head>
<body>
<a href="http://www.google.com" tabindex="3">Google</a> |
<a href="http://www.bing.com" tabindex="1">Bing</a> |
<a href="http://www.yandex.com" tabindex="2">Yandex</a>
</body>
</html>

title

Bu nitelikle eleman hakkında ekstra bilgi eklenebilir.


translate

Elemanın içeriğinin çevrilip çevrilmemesi gerektiğini belirtir. Alabileceği değerler yes ve no olmak üzere iki tanedir.