Diğer Form Elemanları

<button>

<button> elemanı tıklanabilir bir buton oluşturur. Açılış ve kapanış etiketleri ile kullanılır ve buton üzerinde gösterilecek içerik etiketlerin arasına yazılır. Bu elemanla oluşturulmuş butonların üzerine görsel de eklenebilir.

<button> elemanıyla oluşturulmuş bir butonun varsayılan tipi form gönderme butonu, sıfırlama butonu ya da başka amaçla kullanılan bir buton olabilir. Varsayılan değer tarayıcıdan tarayıcıya değişmektedir bu nedenle bu eleman kullanıldığında mutlaka type niteliği ile butonun tipi belirtilmelidir. type niteliğine değer olarak submit, reset ve button değerleri girilebilir. Bunlar sırasıyla form gönderme butonu, sıfırlama butonu ve başka bir amaç için kullanılan tıklanabilir buton manasına gelir.

Oluşturulan butona name niteliği ile bir isim, value niteliği ile bir değer girilebilir. Bu sayede bir form gönderildiğinde sunucu bir butondan değer alabilir ve bu değerin nereden geldiğini anlayabilir.

disabled niteliği ile butona tıklanması engellenebilir. autofocus niteliği sayfa yüklendiğinde kullanıldığı <button> elemanına odaklanılmasını sağlar. Bu iki nitelik bir değere eşitlenmeden kullanılır. 

<form> elemanının dışına <button> elemanı yerleştirilip <form> elemanına bağlanabilir. Bunun için öncelikle <form> elemanı id global değişkeniyle adlandırılmalıdır. Dışarıda oluşturulan <button> elemanı form niteliği ile nitelendirilir ve bu niteliğin karşısına değer olarak forma verilen isim girilirse <button> elemanı <form> elemanına bağlanmış olur. form niteliği yazının yazıldığı an itibarı ile Internet Explorer tarafından desteklenmemektedir.

formactionformenctypeformmethodformtarget ve formnovalidate nitelikleri submit tipiyle birlikte kullanılır. Bu niteliklerin kullanım şekli ve işlevi <input> elemanında kullanılan aynı isimli niteliklerle aynıdır. Burada belirtilenler <form> elemanında belirtenlerin yok sayılıp buradakilerin kullanılmasına sebep olurlar. formnovalidate niteliği yazının yazıldığı an itibarı ile Safari tarafından desteklenmemektedir.


<keygen>

<keygen> elemanı ile bir şifre çifti oluşturulabilir. Bu şifre çiftinden birisi sunucuya gönderilirken birisi yerel olarak depolanır. <keygen> elemanı  şifrelemenin düzeyini seçmeye yarayan bir açılır liste olarak görüntülenir. <keygen> elemanı yazının yazıldığı an itibarı ile Internet Explorer tarafından desteklenmemektedir.

autofocus niteliği sayfa yüklendiğinde kullanıldığı <keygen> elemanına odaklanılmasını sağlar. disabled niteliği ile de <keygen> elemanının kullanılamaması sağlanabilir. Bu iki nitelik de bir değere eşitlenmeden kullnılır. autofocus niteliği yazının yazıldığı an itibarı ile <keygen> elemanını destekleyen tarayıcılardan Mozilla Firefox tarafından desteklenmemektedir.

<keygen> elemanı form niteliği kullanılarak içinde bulunmadığı bir <form> elemanına bağlanabilir. Bunun için öncelikle <form> elemanı id global niteliği ile isimlendirilmelidir. Dışarıda oluşturulan <keygen> elemanı form niteliği ile nitelendirilir ve bu niteliğin karşısına değer olarak forma verilen isim girilirse <keygen> elemanı <form> elemanına bağlanmış olur.

name niteliği ile <keygen> elemanı isimlendirilebilir ve bu isim form gönderildikten sonra sunucu tarafından kullanılabilir. keytype niteliği ile şifre oluşturulurken kullanılacak algoritma belirtilebilir. Bu niteliğe girilebilecek değerler rsa, dsa ve ec değerleridir. Varsayılan değer rsa olarak tanımlıdır. keytype niteliği yazının yazıldığı an itibarı ile <keygen> elemanını destekleyen tarayıcılardan Safari tarafından desteklenmemektedir.


<output>

<output> elemanı bir hesaplama sonucu çıkan sonucu göstermek için kullanılır. Bu eleman yazının yazıldığı an itibarı ile Internet Explorer ve Safari tarafından desteklenmemektedir.

name niteliği ile <output> elemanı isimlendirilebilir ve bu isim form gönderildikten sonra sunucu tarafından kullanılabilir.

Daha önceki elemanlar gibi  <output> elemanı da form niteliği ile içinde bulunmadığı <form> elemanına bağlanabilir. Bu HTML5 standartlarında böyledir fakat yazının yazıldığı an itibarı ile hiçbir tarayıcı bu niteliği desteklememektedir.

Bu eleman kullanılırken for niteliğinin karşısına da kullanılan girdi elemanlarının isimleri girilir. Aşağıdaki örnekte JavaScript ile yapılan bir hesaplamanın sonucu <output> elemanı ile gösterilmiştir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Formlar</title>
</head>
<body>
<form action="" oninput="agirlikli_not.value=parseInt(not.value)*parseInt(kredi.value)">
  Not:<input name="not" type="number"><br>
  Kredi:<input name="kredi" type="number"><br>
  <br>
  Ağırlıklı Not:
  <output name="agirlikli_not" for:"not kredi"></output>
  <br><br>
  <input type="submit">
</form>
</body>
</html>