Başlık ve Paragraflar

Başlıklar

HTML'de başlıklar <h1>, <h2><h3>, <h4><h5> veya <h6> etiketleri arasına yazılır. Etiketteki sayı büyüdükçe başlıklar daha alt seviye başlık olur, görsel olarak da küçülür:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Başlık 1</h1>
<h2>Başlık 2</h2>
<h3>Başlık 3</h3>
<h4>Başlık 4</h4>
<h5>Başlık 5</h5>
<h6>Başlık 6</h6>
</body>
</html>

Paragraflar

HTML'de paragraflar <p> etiketlerinin arasına yazılır. Her bir paragraf ayrı bir etiket çiftinin arasına yazılmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra otomatik olarak alt satıra geçilir:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Başlık</h1>
<p>Bu örnek bir paragraftır.</p>
</body>
</html>

Alt Satıra Geçme

HTML dosyası içinde yazılanlar arasındaki boşluklar birden fazlaysa tarayıcıda görünmez. Aynı şekilde alt satıra geçmeler de tarayıcı tarafından dikkate alınmaz. Tarayıcı yazının dosya içine ne şekilde yazıldığına bakmaz. Örneğin aşağıdaki kod bir yukarıdaki örnekteki ile aynı sonucu verecektir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Başlık</h1>
<p>Bu örnek
bir     paragraftır.</p>
</body>
</html>

Alt satıra geçme işlemlerinin tarayıcıda da görüntülenmesi için <br> ve <hr> etiketleri kullanılır.

<br> etiketi bir satır aşağı inmek için kullanılır. <hr> etiketi de aynı işlemi yapar fakat araya yatay bir çizgi eklenir. Bu, içeriğin o kısımda değiştiğini gösterir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Başlık</h1>
<p>Bu örnek<br>bir paragraftır.</p>
<hr>
<p>Bu da bir başka örnek paragraftır.</p>
</body>
</html>