Bağıntı

Sıralı İkili

\((a, b)\) şeklinde a ve b'nin sırası da gözetilerek yazılan ifadeye sıralı ikili denir. Sıralı ikili ile ilgili aşağıdaki özellikler bilinmelidir:

\((a, b)\neq (b, a)\)

\((a_1, b_1)=(a_2, b_2)\) ise \(a_1=a_2\) ve \(b_1=b_2\)


Kartezyen Çarpım

İlk bileşeni A kümesinden ikinci bileşeni de B kümesinden alınarak oluşturulabilecek tüm elemanların oluşturduğu kümeye A'nın B ile kartezyen çarpımı denir ve \(A\times B\) şeklinde gösterilir.

Örneğin A={1, 2, 3} ve B={1, 2} olmak üzere:

AXB={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)}

Kartezyen çarpımla ilgili bilinmesi gereken özellikler aşağıdadır.

\(A\times B\neq B\times A\)

\(A\times A=A^2\)

\(A\times (B\cup C)=(A\times B)\cup (A\times C)\)

\(A\times (B\cap C)=(A\times B)\cap (A\times C)\)

\(s(A\times B) = 2^{\large s(A).s(B)}\)


Bağıntı

İki kümenin kartezyen çarpımının alt kümelerinden her biri birer bağıntıdır.

Örneğin A={1, 2, 3} ve B={1, 2} olmak üzere:

\(\beta _1={(1,1),(1,2),(2,2)}\) ve \(\beta _2={(1,1),(3,1)}\) A'dan B'ye birer bağıntıdır.


Yansıma Özelliği

\(\beta \subset A\times A\) olmak üzere \(\forall x\in A\) için \((x,x)\in \beta\) ise \(\beta\) yansıyan bir bağıntıdır.

Örneğin A={1, 2, 3} olmak üzere:

\(\beta _1={(1,1),(2,2),(3,3)}\) ve \(\beta _2={(1,1),(1,2),(2,2),(3,3)}\) bağıntıları birer yansıyan bağıntıdır.


Geçişme Özelliği

\(\beta \subset A\times A\) olmak üzere \(\forall (x,y)\in \beta\) ve \(\forall (y,z)\in \beta\) için \((x,z)\in \beta\) ise \(\beta\) geçişme özelliği olan bir bağıntıdır.

Örneğin A={1, 2, 3} olmak üzere:

\(\beta _1={(1,2),(1,3),(2,3)}\) ve \(\beta _2={(1,1),(1,2),(2,2)}\) bağıntıları birer geçişen bağıntıdır.


Simetri Özelliği

\(\beta \subset A\times A\) olmak üzere \(\forall (x,y)\in \beta\) için \((y,x)\in \beta\) ise \(\beta\) simetrik bir bağıntıdır.

Örneğin A={1, 2, 3} olmak üzere:

\(\beta _1={(1,2),(2,1),(2,2)}\) ve \(\beta _2={(1,1),(1,3),(2,2),(3,1)}\) bağıntıları birer simetrik bağıntıdır.


Ters Simetri Özelliği

\(\beta \subset A\times A\) olmak üzere \(x\neq y\) ve \(\forall (x,y)\in \beta\) için \((y,x)\notin \beta\) ise \(\beta\) ters simetrik bir bağıntıdır.

Örneğin A={1, 2, 3} olmak üzere:

\(\beta _1={(1,1),(2,1),(2,2)}\) ve \(\beta _2={(1,1),(1,3),(2,2),(3,2)}\) bağıntıları birer ters simetrik bağıntıdır.


Yansıma, geçişme ve simetri özelliklerinin tümüne sahip olan bağıntılara denklik bağıntısı; yansıma, geçişme ve ters simetri özelliklerinin tümüne sahip olan bağıntılara da sıralama bağıntısı denir.


ÇÖZÜMLÜ SORULAR
Kümeler <<<<< Genel Matematik >>>>> Fonksiyon
Kümeler <<<<< Kümeler Teorisi >>>>> Fonksiyon
                           Analiz >>>>> Fonksiyon