Yorumlar

Programlama yapılırken kod içine yorumlar yerleştirilebilir. Bu hem kodu okuyan diğer kişilerin programı anlamasını kolaylaştırır hem de koda daha sonra tekrardan bakıldığında neyin ne amaçla yazıldığını anlamada kolaylık sağlar. Yorumlar derleyici tarafından işleme alınmazlar. C'de yorumlar şu şekilde yapılır:

/* Yorum */

Bu kısım derleyici tarafından yok sayılır, sadece kaynak kodun anlaşılması için yararlıdır.

#include <stdio.h>
void func(int x);

int main(void){
  printf("Enter a number:\n");
  int a;
  scanf("%d",&a); /*Receiving the number*/
  func(a);
  return 0;
}

/*The function for the calculation
  of the given number*/

void func(int x){
  int k;
  int result=1;
  for(k=1;k<=x;k++){
    result=result*k;
  }
printf("%d",result);
}

Yukarıda "/*" "*/" sembolleri arasında görülen kısımlar yorumdur ve olup olmaması kodu etkilemeyecektir. Fakat kodun daha sonra veya bir başkasınca okunması gibi durumlar göz önüne alındığı için yorumlar sıklıkla kullanılır.

C99 bu tarz yorumun yanında tek satırlık yorum denilen başka bir yorum çeşidi daha eklemiştir. Bu durumda yorum şu şekilde yapılır:

// Yorum

Satırda // işaretinden sonraki kısım derleyici tarafından dikkate alınmaz. Yukarıdaki koddaki ilk yorum tek satırlık yorum ile değiştirilirse işlevi yukarıdaki ile aynı olan şu kod elde edilir:

#include <stdio.h>
void func(int x);

int main(void){
  printf("Enter a number:\n");
  int a;
  scanf("%d",&a); //Receiving the number
  func(a);
  return 0;
}

/*The function for the calculation
  of the given number*/

void func(int x){
  int k;
  int result=1;
  for(k=1;k<=x;k++){
    result=result*k;
  }
printf("%d",result);
}

Ön İşlemci Komutları <<<<< Temel C