Kısa ve Uzun Dönemde Uyum

Talepteki ve arzdaki değişimlere karşılık gelecek değişimler uzun ve kısa dönemde farklılık gösterecektir. Arzın da talebin de uzun dönemde kısa döneme göre daha fiyat elastik olduğunu önceki konularda belirtmiştik. Bunun nedeni yeni şartlara uyum sağlamanın zaman alacak olmasıdır. Şimdi olası durumları tek tek inceleyelim.

Arzdaki bir artışa talebin etkisine bakacak olursak:


Grafikteki eğrilerin ne ifade ettikleri yukarıda belirtilmiştir. En başta arz eğrisi ile talep eğrilerinin kesiştiği noktada fiyat 15 TL talep edilen miktar ise 500.000 birim civarındadır. Arzdaki yükselmeden sonra kısa dönemde fiyatın 8 TL civarında talep edilen miktarın da 600.000 birimin biraz altında olduğu görülmektedir. Uzun dönemde ise fiyatın 10 TL talep edilen miktarın da 600.000 birimin üstünde olduğu gözlenmektedir.

Aynı şekilde arzdaki bir düşüşe talebin tepkisini inceleyelim:


Yine ilk başta arz eğrisi ile talep eğrilerinin kesiştiği noktada fiyat 15 TL talep edilen miktar ise 500.000 birim civarındadır. Arzdaki düşüşten sonra kısa dönemde fiyatın 22 TL civarında talep edilen miktarın da 400.000 birimin biraz üzerinde olduğu görülmektedir. Uzun dönemde ise fiyatın 20 TL talep edilen miktarın da 400.000 birimin altında olduğu gözlenmektedir.

Talepteki değişikliklere arzın tepkisi de benzer şekillerde olacaktır. Arz da talep gibi uzun dönemde daha fiyat esnektir.


Baştaki denge noktasında yine fiyat 15 TL talep edilen miktar ise 500.000 birim civarındadır.  Talepteki artıştan sonra kısa dönemde fiyatın 22 TL civarında talep edilen miktarın da 600.000 birimin biraz altında olduğu görülmektedir. Uzun dönemde ise fiyatın 20 TL talep edilen miktarın da 600.000 birimin üstünde olduğu gözlenmektedir.

Son olarak talepteki düşüşe arzın tepkisini inceleyelim:


İlk durumda yine fiyat 15 TL, talep edilen miktar 500.000 birim civarındadır.  Talepteki düşüşten sonra kısa dönemde fiyatın 8 TL civarında talep edilen miktarın da 400.000 birimin biraz üstünde olduğu görülmektedir. Uzun dönemde ise fiyatın 10 TL talep edilen miktarın da 400.000 birimin atında olduğu gözlenmektedir.

Özetlenecek olursa; her zaman kısa dönemde fiyat değişimi, uzun dönemde ise miktar değişimi daha fazladır.