Talebin Gelir Esnekliği

İktisatta ilgilenilen esnekliklerden birisi de talebin gelir esnekliğidir. Bu esneklik talep edilen miktardaki oransal değişimin gelirdeki oransal değişime oranı olarak ifade edilir. Yani bu bilgi gelirlerdeki bir değişime verilecek tepkinin şeklini ve şiddetini belirtir.

Bir ürünün belli bir gelir değişimindeki talep esnekliği şu şekilde tanımlanır:

\(Y\in _D={\large \frac{\% \Delta Q_D }{\% \Delta Y}}\)

Normal mallara olan talep gelir arttıkça arttığından normal malların talebinin gelir esnekliği pozitiftir. Düşük mallar için ise durum bunun tam tersidir; gelir arttıkça düşük mala olan talep düşecektir bu nedenle düşük malların talebinin gelir esnekliği negatiftir.

Talebin gelir esnekliği bir malın zaruri mi yoksa lüks mü olduğunu belirlemede de kullanılır. Ekmek gibi zaruri bir mala olan talep gelirden çok fazla etkilenmeyecektir. Çünkü insanlar her zaman için hemen hemen ihtiyaçları kadar bu mallardan tüketirler. Gelirlerinin düşmesi insanları bu malları almaktan vazgeçirmeyeceği gibi gelirlerinin yükselmesi de bu mallardan daha fazla almaya itmeyecektir. Lüks malların tüketim miktarı ise gelire daha çok bağlıdır. Kısacası zaruri malların talebinin gelir esnekliği düşükken lüks malların talebinin gelir esnekliği yüksektir.


ÇÖZÜMLÜ SORULAR