Modlar

Blender'da farklı modlar yer almaktadır. Blender'da çalışırken her zaman bir modda bulunulur. Geçilebilecek modlar seçilen nesneye bağlıdır. Örneğin kamera ve ışık gibi bir çok nesne sadece "Nesne Modu (Object Mode)"na izin vermektedir.

Modlar arasında geçiş 3 Boyutlu Görüş (3D View) editörünün başlığındaki bu kısımla yapılır. Programı açıp yeni bir projeye başladığınızda burayı tıklayarak birçok modu görebilirsiniz. Çünkü program ilk açıldığında ekrandaki küp seçilidir. Sağ tıklayarak kamerayı veya ışığı seçtikten sonra bu kısma gelecek olursanız geçilebilecek tek modun nesne modu olduğunu görebilirsiniz.

Farklı bir moda geçmek editörler üzerindeki menü ve butonları değiştirebilir. Her modun kendine göre butonları ve menüleri vardır.

Modlar bu bölümde detaylı olarak açıklanmayacaktır. Detaylı açıklamalar ilerki kısımlarda gerekli oldukça verilecektir. Burada modlara kısaca değinilecektir.

Nesne modu program açıldığında açık olan moddur. Her türlü nesne için kullanılabilir. Nesnelerin boyut ve konumlarını değiştirmeye yarar.

Düzenleme modu renderı alınabilecek her türlü nesne ile kullanılabilir. Nesnelerin şekillerini değiştirmeye yarar.

Heykel modu sadece örgülerde kullanılabilen 3 boyutlu şekillendirme modudur.


Köşe boyama modu sadece örgülerde kullanılabilen köşelere renk vermeye yarayan moddur.

Ağırlık boyama modu köşelerin köşe gruplarındaki ağırlıklarını belirlemede kullanılan ve sadece örgülerde kullanılabilen bir moddur.

Kaplama boyama modu sadece örgülerde kullanılabilen kaplamaları boyamak için kullaılan bir moddur.

Parçacık düzenleme modu sadece parçacıklarda kullanılabilen bir moddur.


Poz modu armatür pozlamaya yarayan sadece armatürlerde kullanılabilen bir moddur.
Sahneler <<<<< Blender >>>>> İçerikler