Başlıklar

Blender'da her pencerenin bir başlığı olduğundan bahsedilmişti. Bu başlıkları gizlemek ve gizlenen başlıkları yeniden görünür yapmak mümkündür.


Başlıkları Gizlemek

Bir başlığı gizlemek için pencere ile başlığın sınırına gidilir. Bu yapıldığında imleç çift başlı bir oka dönüşecektir. Bu sınır farenin sol tuşuyla tutulup sürüklenerek başlık gizlenebilir.


Başlıkları Görünür Yapmak

Gizlenen bir başlıktan geriye bir artı işareti kalacaktır. Bu artı işaretine tıklandığında başlık tekrardan görünür olur. Bazı paneller de gizlenmiş durumda bulunup arkalarında artı işareti bırakabilirler. Onlar da aynı şekilde görünür yapılır.


Başlıkların Yerini Değiştirmek

Başlıklar bağlı bulundukları pencerelerin üstünde veya altında bulunabilirler. Kullanıcı isterse başlığın yerini değiştirebilir. Başlığın üzerinde sağ tıklandığında başlık altta ise "Flip to Top", başlık üstte ise "Flip to Bottom" yazısı belirecektir. Buna tıklandığında başlığın yeri değişir.


Pencere Tipi Butonu

Herhangi bir başlığın en solundaki buton kullanılarak pencerenin hangi editörü göstereceği belirlenebilir.


Menüler ve Butonlar

Başlıkların üzerinde menüler ve butonlar bulunur. Menüleri gizlemek mümkündür. Bunun iki yolu vardır. İlki menünün yanındaki eksi butonunu tıklamak diğeri de başlığa sağ tıklayıp "Hide Menus" yazısını seçmektir. Gizlenen bir menüyü tekrar görünür yapmanın da iki yolu vardır. İlki pencere tipi butonunun yanındaki artı simgesini tıklamak diğeri ise başlığa sağ tıklayıp "Show Menus" yazısını seçmektir.
Çerçeveleri Düzenleme <<<<< Blender >>>>> Ekranlar