Mutlak Değer

Bir reel sayının mutlak değeri o sayının sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığıdır ve bir x sayısının mutlak değeri |x| şeklinde gösterilir. Pozitif bir sayının mutlak değeri kendisine, negatif bir sayının mutlak değeri ise pozitif işaretlisine eşittir.

Mutlak değerin başlıca özellikleri şunlardır:

\(\left | x \right |=\left | -x \right |\)

\(\left | x^n \right |=\left | x \right |^n\)

\(\left | xy \right |=\left | x \right |\left | y \right |\)

\(\LARGE \left | \frac{x}{y} \right |\)\(=\)\(\large \frac{\left | x \right |}{\left | y \right |}\)

\(\left | x+y \right |\leq \left | x \right |+\left | y \right |\)


ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Köklü Sayılar <<<<< Genel Matematik >>>>> Çarpanlara Ayırma