İlk Değer Atama

Değişkenlere ilk değer atamayı aslında önceki örneklerde sıkça yaptık. Fakat yine de önceden örneklerde yaptıklarımızı ve onları incelerken açıkladıklarımızı derli toplu bir şekilde özetleyelim.

Değişkenlere ilk değer atama değişken tanımlandıktan sonra yanına eşittir işareti koyup sağına da bir sabit veya daha önceden tanımlanmış bir değişkenin yazılmasıyla yapılır. Örneğin;

char letter = 'a';
short int a = 0;
double rate = 23.7;

Global ve statik yerel değişkenler sadece bir kez ilk değer alırlar. Statik olmayan yerel değişkenler ise içinde bulundukları blok her çalıştırıldığında ilk değer alır.

Statik olmayan yerel değişkenlere ilk değer atanmazsa değişken bilinmeyen bir değer alır. Global ve statik yerel değişkenlere ilk değer atanmaması durumunda ise değişkenin ilk değeri otomatik olarak 0'a eşitlenir.

C89 standartlarına göre değişkenler tanımlandıkları blokların en başında ilan edilmelidirler. Fakat C99 standartlarına göre değişkenler ilk kullanımlarından önce herhangi bir yerde ilan edilebilirler.

Yer Belirleyiciler <<<<< Temel C >>>>> Sabitler