Giriş

Programlama ile ilgili bu ilk yazıda, C programlama ile ilgili öğretici materyallerin en başında yapılması geleneksel olan yapılıp ekrana "Hello World!" yazdırılacak ve bu yapılırken adımlar tek tek incelenecektir.

C programlamaya başlayabilmeniz için öncelikle bir derleyici program edinmelisiniz. Burada bu iş için GNU GCC isimli derleyici kullanılacaktır. Windows için bu derleyiciyi Code::Blocks isimli düzenleyici ile birlikte aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:


Başka işletim sistemleri için uygun bir derleyiciye ihtiyacınız olursa ya da başka bir derleyici ile çalışmanın sizin için daha iyi olacağını düşünürseniz internette yapacağınız bir araştırmayla gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Yukarıda bahsettiğimiz "Hello World!" yazdırma işlemini yapabilmek için gerekli olan kod şu şekildedir:

#include <stdio.h>

    printf("Hello World!");
    return 0;
}

Şimdi satırları tek tek inceleyelim:


#include

Bu kısım kodların kullanacağı fonksiyonları içeren kütüphaneleri belirtmek için kullanılır. Bu örnekteki stdio.h kütüphanesi daha aşağıda kullanılan, ekrana yazı yazdırma işlemini yaptıran printf fonksiyonunu içermektedir. Bu nedenle burada belirtilmesi gerekmiştir.


int main(void)
{
}

Bu kısım kodun ana fonksiyonunu temsil etmektedir. Ana fonksiyonun (aynı şekilde daha sonradan değineceğimiz diğer fonksiyonların) içereceği kodlar tırnaklı parantezlerin içine yazılmalıdır. Fonksiyonun isminin main olması fonksiyonun ana fonksiyon olduğunu belirtir. Bu fonksiyon program çalıştırıldığı anda çalışmaya başlar ve program kapanana kadar çalışmaya devam eder. int fonksiyonun sonucunda elde edilecek veri tipini ifade etmektedir ki veri tiplerine de sonraki konularda değinilecektir. void ise fonksiyona girilecek verinin tipini belirtmektedir. Bu fonksiyonun çalışması için herhangi bir verinin girilmesi istenmediği için veri tipi olarak void kullanılmıştır.


printf("Hello World!");

Bu fonksiyon ekrana yazı yazdırmaya yarayan bir fonksiyondur. Sondaki noktalı virgül ise C'de her ifadenin sonuna konması gerektiğinden konmuştur.


return 0;

Ana fonksiyondan bahsederken, fonksiyonun çalışmasından elde edilecek bir sonucun olacağından bahsetmiştik ve bu sonucun tipinin int olduğunu dile getirmiştik. Bu nedenle fonksiyon bir sonuca gitmelidir. Burada return 0 komutuyla fonksiyon sıfıra götürülmüştür. Bu değerin 0'dan farklı olması da mümkündür fakat ana fonksiyonu 0'a götürmek genel olarak uygulanandır.


Not: Eğer derleyiciniz kodu çalıştırır çalıştırmaz kendi kendine pencereyi kapatıyorsa kodlarınıza yine stdio.h kütüphanesinin içinde bulunan getchar( ) fonksiyonunu ekleyebilirsiniz. Bu fonksiyon pencerenizin siz herhangi bir karaktere basmadan kapanmamasını sağlayacaktır. Bu durumda kod aşağıdaki gibi olacaktır:

#include <stdio.h>

int main(void){
    printf("Hello World!");
    getchar();
    return 0;
}
                Temel C >>>>> Veri Tipleri