Rakam

Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamları dildeki harf kavramına benzetmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında genelde ilkokulda öğretilen "Her rakam bir sayıdır, fakat her sayı bir rakam değildir." ifadesi çok da doğru bir ifade değildir. Çünkü rakamlar birer sayı değil bu sayıları ifade eden sembollerdir.

Bunun dışında rakamlar sayı sistemlerine göre farklılık da göstermektedir. Gündelik hayatta, muhtemelen bir insanın on parmağı olduğu için, onluk sayı sistemini kullanılmaktadır ve bu sistem için kullanılan rakamlar {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır. İlginçtir ki Avrupalılar tarafından bu rakamlar Arap rakamları olarak bilinmektedir fakat günümüz Araplar'ı rakam olarak {٠‎, ١‎, ٢‎, ٣‎, ٤‎, ٥, ٦‎, ٧‎, ٨‎, ٩‎} kümesinin elamanlarını kullanmaktadır. Aynı onluk sistem için daha farklı rakamlar kullanan milletler de vardır.

Aslında onluk sayı sistemi yerine daha farklı sistemler kullanmak da mümkündür. İkilik sayı sistemini kullanacak olursak rakamlarımız sadece "0" ve "1" olacaktır. Yine bilişim sektöründe sıkça kullanılan on altılık sayı sistemini kullandığımızda ise onluk sayı sisteminin rakamlarına {A, B, C, D, E, F} kümesinin elemanları da eklenmektedir.

Roma sistemine baktığımızda ise rakamlar {I, V, X, L, C, D, M} kümesinin elemanları olacaktır.
Genelde bilişim sektöründe çalışanların dillendirmekten hoşlandığı espritüel bir söylem vardır:
"Dünyada 10 çeşit insan vardır. Binary (ikili sistem) bilenler ve bilmeyenler."*
*İkili sistemde "10", onluk sistemdeki "2"ye karşılık gelmektedir.                  Genel Matematik >>>>> Sayılar