Faktöriyel

Matematikteki kavramlardan birisi de faktöriyeldir. Bir sayının faktöriyeli 1'den o sayıya kadar olan tüm doğal sayıların çarpımıdır. Bu sayı "n" olmak üzere faktöriyeli "n!" olarak gösterilir.

Misalen; 

\(5!=5.4.3.2.1=120\)

Faktöriyelle ilgili ilginç sorulardan birisi faktöriyeli verilen bir sayının normal yazılışının sonunda kaç tane "0" olduğudur. Bu sorunun cevabı faktöriyeli verilen sayıyı tekrar tekrar 5'e bölüp sonunda tüm bölümleri toplayarak bulunabilir.

Örneğin 132! sayısının sonundaki "0" adedini bulalım:

\(132=26\times 5+2\)

\(26=5\times 5+1\)

\(5=1\times 5+0\)

\(26+5+1=32\) (132! sayısının sonunda 32 tane "0" vardır.)

Sondaki "0" adedinin bulunması için uygulanan yöntemin mantığıFaktöriyel kavramında 0! de tanımlıdır ve bu ifade de 1'e eşittir.


ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Taban Aritmetiği <<<<< Genel Matematik >>>>> Asal Sayılar